BricsCAD-VVS

Et komplett tegneverktøy for VVS bransjen
Med BricsCAD VVS kan du produsere komplette tegninger for ulike typer VVS-installasjoner. Programmet inneholder symboler og rutiner for tegning av sirkulære- og rektangulære kanaler med tilhørende kanaldeler. Tegninger for røranlegg kan utarbeides for sanitær, varme- og luftkjølingsanlegg med tilhørende linjetyper og komponenter.

Symboler etter Norsk standard
BricsCAD-VVS inneholder symboler etter Norsk standard NS8340 og NS8341. Laginndeling etter Norsk standard NS8351. Symboler plasseres automatisk på riktig lag ved innsetting.

Utviklet i samarbeid med VVS bransjen
BricsCAD-VVS brukes i dag av over 300 VVS-firmaer, rådgivere, entreprenører og rørleggere. Utviklingen av BricsCAD-VVS skjer i nært samarbeid med bransjen.

Lett å lære, brukervennlig og oversiktlig
Symboler presanteres på en oversiktlig meny, logisk oppbygd slik at du enkelt finner fram til ønsket symbol. Symboler kan skalleres og roteres ved innsetting. Flere rutiner er utarbeidet for blant annet automatisk innbryting av ventiler på rørledninger, sammenhengende tegning av ventilasjonskanaler med automatisk innsetting av kanaldeler, forenklet dimensjonering av rørledninger, kanaler med mer.

vvs1
BricsCAD-VVS har en oversiktlig hovedmeny der verktøygrupper hentes fram på skjermen for:
vvs2

Flere verktøygrupper kan ligge framme på skjermen samtidig, du kan arrangere og endre størrelsen på disse slik at de passer til din skjermstørrelse/oppløsning og det du skal tegne.

Når du starter en ny tegning velger du først arkformat og skala. Klikk OK for å sette inn tegningsramme med eller uten tittelfelt. Du kan legge inn ditt eget tittelfelt med firmanavn og logo som standard hver gang du starter en ny tegning.
"Tilpass tegning uten å sette inn ramme og tittelfelt" bruker du hvis du skal jobbe med en eksisterende tegning som allerede inneholder ramme og tittelfelt.

vvs3

Under Sanitær utstyr finner du symboler og rutiner for tegning av sanitær-plan og -opplegg. For opplegg har alle symboler innsettingspunkt på gulv for plassering i riktig høyde. Symbolene roteres på plass ved innsetting.

Under Sanitær ventiler og rør finner du symboler og rutiner for tegning av sanitær røranlegg, innsetting av ventiler og rørdeler og dimensjonering av rør.
Alternative dimensjoner velges for rør, og skallering velges for ventiler ved innsetting. Ventiler brytes automatisk inn på røret. Symbolene roteres på plass ved innsetting,

vvs5

Under Varme utstyr finner du symboler for varme-plan og opplegg. Alternative dimensjoner velges før innsetting av symbol. Symbolene roteres på plass ved innsetting.

Under Varme ventiler og rør finner du symboler og rutiner for tegning av varme-røranlegg, innsetting av rørdeler og dimensjonering av rør. Alternative dimensjoner velges for rør, og skallering velges for ventiler ved innsetting. Ventiler brytes automatisk inn på røret, og symboler roteres på plass ved innsetting.

vvs6

Under Brannslukking finner du brannskap og slanger for plan og opplegg. Symbolene roteres på plass ved innsetting.

vvs7

Under Gass og trykkluft finner du symboler og rutiner for tegning av gass og trykkluft, innsetting av rørdeler og dimensjonering av rør. Alternative dimensjoner velges for rør, og skallering kan velges for ventiler før innsetting. Ventiler brytes automatisk inn på røret, og symboler roteres på plass ved innsetting.

vvs8

Under Kulde finner du symboler og rutiner for tegning av kulde-røranlegg, innsetting av rørdeler og dimensjonering av rør. Alternative dimensjoner velges for rør, og skallering velges for ventiler ved innsetting. Ventiler brytes automatisk inn på røret, og symboler roteres på plass ved innsetting.

vvs9

Under Rør i rør finner du symboler og rutiner for tegning av rør i rør med veggbokser og fordelere, innsetting av rørdeler og dimensjonering av rør. Alternative dimensjoner velges for rør, og symboler roteres på plass ved innsetting.

Under Luftbehandling finner du symboler og rutiner for tegning av sirkulære og rektangulære kanaler med tilhørende kanaldeler, dimensjonering etc.

Under Luftfordeling finner du symboler og rutiner for luftfordeling og skjema (automatikk).

Under Kanalsammenhengende finner du symboler og rutiner for sammenhengende tegning av ventilasjonskanaler med tilhørende kanaldeler. Luftfordelingsutstyr settes automatisk inn i riktig dimensjon der du avslutter kanalen.

Under Arkitekt finner du symboler og rutiner for tegning av vegger, insetting av dører og vinduer.

VA-modulen for VVSLight inneholder rør for spillvann, drens og avløp med tilhørende rørdeler, kummer etc. I VA-modulen finner du også flenserør med tilhørende deler, ventiler for vann, brannventiler, hydrauliske kontroll- og reguleringsventiler, ventiler for spillvann, ventiler for gass, flensedeler og koplinger.

VA-modulen inneholder symboler for både plan og snitt.

BricsCAD-VVS
Opplæring