Priser/Bestille
Opplæring
           

 

 

 

BricsCAD-VVS

BricsCAD-VVS 2019, Bricscad V19 Pro med VVS-modul
Kr 16.200,-
  BricsCAD-VVS er det komplette produktet med Bricscad tegneprogram og VVS symboler og rutiner.

 

VVS-modul

Uten Bricscad

VVS-modul 2019 (for BricsCAD V19 eller AutoCAD)

Kr 8.200,-

VVS-modul 2019 - Oppgradering fra tidligere versjoner.

Kr 1.200,-
  VVSLight krever Bricscad tegneprogram, du kan også kjøre VVSLight under AutoCAD fullversjon.

 
Bricscad

Bricscad V19 Pro

BricsCAD vedlikeholdsavtale for ett år er obligatorisk ved oppgradering, og kommer i tillegg til oppgraderingsprisene nedenfor.

Bricscad V19 Pro - Oppgradering fra Bricscad V18 Pro
Bricscad V19 Pro - Oppgradering fra Bricscad V17 Pro
Bricscad V18 Pro - Oppgradering fra Bricscad V16 og eldre

Kr 8.000,-

Kr 2.400,-


Kr 3.600,-

Kr 5.200,-
Kr 6.800,-

  Pris pr. 1. august 2019
  Alle priser er eks. MVA